Perspectief PPI biedt

 

Perspectief in Procesmanagement
Waar veel partijen betrokken zijn en de belangentegenstellingen groeien, groeit ook de complexiteit van het bestuurlijk proces en de besluitvorming.meer over procesmanagemen

Henni Bunnik
zet procesmanagement in om van belangentegenstellingen naar samenwerking te komen, van knelpunt naar een gedragen oplossing.

Perspectief in Persoonlijke ontwikkeling
Participatiesamenleving, eigen kracht, zelf de regie: veel wordt er van iedereen verwacht in onze samenleving, op het werk, als vrijwilliger of als mantelzorger. meer over persoonlijke ontwikkelin

Pia Putman
biedt trainingen, workshops en persoonlijke coaching.

Perspectief In beeld
Fotografie door Henni Bunnik: reportages, documentair beeldverslag en portretten. meer over Perspectief in Beeld


Contact:

of bel 030 65 62 880